Mail ons

Ons team

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Ons team

Management
Mw. P.J.S. Lambooy-Jansen Directeur
Dhr.s.Klaver Adjunct-directeur
   
 
Leerkrachten
 
 
Dhr. G. van Arragon Metaaltechniek
Mw. A.L. Bergman AVO-vakken + coordinator AVO
Dhr. W. Boon Horeca
Dhr. E.G. Eggink 
AVO-vakken en interne begeleiding
Dhr. R.C. van Elk Bouwtechniek/schilderen + stageleraar
Mw. I.A. Garssen AVO-vakken +stageleraar + stage coordinator
Mw. E.P.J. Giezeman-Achterbergh AVO-vakken
Mw. N.D, Holtrust-Nijenhuis Horeca + Textiele werkvormen + stageleraar
Dhr. M. Hutte AVO-vakken
Mw. W. Keizer AVO-vakken + Textiele werkvormen
Dhr. R. Kleine Schaars Intern begeleider
Dhr. A.F.W. Klooster ICT + stageleraar
Dhr. J.J.B. Leerkes Bewegingsonderwijs + stageleraar
Dhr. M. Messie Stageleraar
Mw. J. Paalman-van Loenen AVO-vakken +stageleraar
Dhr. T. Pols Bouwtechniek/Houtbewerking + stageleraar
Mw. A.J. Onvlee AVO-vakken
Mw. A. Radstake Koken
Mw.E.V.Voerman AVO-vakken
Mw. M.E.C. van der Stam-Verhoeks AVO-vakken
Mw. C.L. van der Tas Tuinbouw
Mw. F.A. Kamp-Biljard AVO-vakken
 
 
Invalleerkrachten
   
   
 
 
Onderwijs ondersteunend personeel
Dhr. R. Groote Schaarsberg Onderwijsassistent/concierge
Mw. J.J.M. Hoogendoorn-Nijboer Administratie
Mw. A. Janssen Logopedie
Mw. J. Schut-Kappert Administratie
Dhr. M. van Zeist Leerwerkmeester
 
 
Adviesteam leerlingenzorg
Mw. A.W. Haafkes Schoolarts
Mw. A.M. Vos-Markhorst Psycholoog
Mw. S. Klein Swormink Maatschappelijk werker
Mw. A.L. Bergman AVO-coördinator
Dhr. R. Kleine Schaars Intern begeleider
Mw. P.J.S. Lambooy-Jansen Directeur
 
 
 
Mentoren
Klas 1a Mw. A.J. Onvlee
Klas 1b
Mw. M.E.C. van der Stam-Verhoeks en Dhr. G van Arragon en 
Mw. F.A. Kamp-Biljard
Klas 1c Dhr. M.Hutte
Klas 2a Mw. E.V. Voerman en Mw. C.L. van der Tas
Klas 2b Mw. E.P.J. Giezeman-Achterberg en Dhr. Boon
   
 
Stageleerkrachten/trajectbegeleider
 
 Mw. I.A. Garssen
Mw. N.D. Holtrust
Dhr. A.F.W. Klooster
Dhr. J.J.B. Leerkes
Dhr. M. Messie
Mw. J. Paalman-van Loenen
Dhr. T. Pols
Dhr. J. Scholten
Dhr. R.C. van Elk
 
Maatschappelijk werker
Mw. Klein Swormink
Bereikbaar bij:
MEE Veluwe
Postbus 394
7300 AJ  Apeldoorn
Tel. 055-5269200
 
Bestuur
Het bevoegd gezag van De Boog is het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Apeldoorn. Naast de Boog heeft dit bestuur nog twee andere scholen onder haar gezag, dit zijn:
1.    De Prinsenhof: speciaal basisonderwijs (4 tot 12 jaar)
2.    De Zonnehoek: speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3 (4 tot 20 jaar)
Drie scholen met elk een heel eigen specialisme en doelgroep, maar met hetzelfde uitgangspunt: onze christelijke identiteit.
 
Raad van bestuur (Jan Rensink)
De drie scholen worden bestuurd door de raad van bestuur.
Het contactadres is: Mr. Van Hasseltlaan 57, 7316 DK Apeldoorn, tel. 055-5889889.

Raad van toezicht
De raad van toezicht en de schoolinspectie houden toezicht op het werk van de raad van bestuur.
 
Ook is onze school betrokken bij de Stichting Leerlingenzorg Apeldoorn en Regio. In dit samenwerkingsverband nemen alle scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn en omstreken deel.
beknopte informatie
schoolgids